"recruited directly" — Słownik kolokacji angielskich

recruited directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekrutowany bezpośrednio
  1. recruit czasownik + directly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Many of the subjects were also directly recruited from nursery schools.

powered by  eTutor logo