"read the news" — Słownik kolokacji angielskich

read the news kolokacja
Popularniejsza odmiana: read the drug news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytaj wiadomości
  1. read czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He knew what some of his friends would say when they read the news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo