ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
2. broadcast news = program wiadomości broadcast news
3. receive news = otrzymywać wiadomości receive news
4. make news = robić wiadomości make news
5. cover news = wiadomości okładkie cover news
6. bring news = przynosić wiadomości bring news
7. feature news = cecha wiadomości feature news
8. provide news = dostarczać wiadomości provide news
9. carry news = nieś wiadomość carry news
10. include news = obejmować wiadomości include news
11. publish news = wydawać wiadomości publish news
13. read the drug news = przeczytaj wiadomości narkotykowe read the drug news
  • He knew what some of his friends would say when they read the news.
  • His love for reading the news began even while he was at school.
  • Run an hour on that, and then read the news.
  • Let her read the news, then hold it up to the camera.
  • In the end, I expect they'll make her read the news.
  • After all, I'd only read some sports and international news.
  • He read the news for the last time on February 5, 2008.
  • Were you one of the only people on the planet who didn't read the news?
  • They did not even have to wait to read the news in Tuesday's paper.
  • The team quickly made a game of trying to make her laugh while she read the news.
14. contain news = zawierać wiadomości contain news
15. explore news = badać wiadomości explore news
16. browse for the artist news = przeglądać dla artysty wiadomości browse for the artist news
17. offer news = oferta wiadomości offer news
18. want news = chcieć wiadomości want news
19. find news = znajdować wiadomości find news
20. send news = wysyłać wiadomości send news
22. watch the news = oglądać wiadomości watch the news
23. deliver the news = dostarcz wiadomości deliver the news
24. wait for news = czekaj na wiadomość wait for news
26. spread the news = rozpowszechnij wiadomości spread the news
27. await news = oczekiwać wiadomości await news
28. report the news = poinformuj o wiadomościach report the news
29. follow the news = przestrzegaj wiadomości follow the news
31. bear news = wiadomości niedźwiedzie bear news
32. dedicate to news = poświęcać aby wiadomości dedicate to news
34. greet the news = przywitaj wiadomości greet the news
35. take the news = zanieś wiadomość take the news
36. call news = rozmowa telefoniczna wiadomości call news
39. see the news = zobacz wiadomości see the news
40. join ABC News = dołącz do ABC News join ABC News
41. produce news = produkty rolne wiadomości produce news
42. present the news = złóż wiadomości present the news
43. expect news = oczekiwać wiadomości expect news
44. rise on the news = wzrost w wiadomościach rise on the news
45. exchange news = wymiana wiadomości exchange news
46. show for News = widowisko dla Wiadomości show for News
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.