Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"read the drug news" — Słownik kolokacji angielskich

read the drug news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytaj wiadomości narkotykowe
  1. read czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He knew what some of his friends would say when they read the news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo