"raise one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

raise one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: raise kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnosić czyjś dzieci
  1. raise czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She had to raise two kids by herself for six months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo