"quietly release" — Słownik kolokacji angielskich

quietly release kolokacja
Popularniejsza odmiana: quietly released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicho zwolnienie
  1. release czasownik + quietly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The young men were quietly released two days after they had been taken.

powered by  eTutor logo