"quietly released" — Słownik kolokacji angielskich

quietly released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicho zwolnić
  1. release czasownik + quietly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The young men were quietly released two days after they had been taken.

powered by  eTutor logo