"quickly buy" — Słownik kolokacji angielskich

quickly buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko kup
  1. buy czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The Soviets quickly bought a small cabin to host meetings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo