"quick improvement" — Słownik kolokacji angielskich

quick improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka poprawa
  1. quick przymiotnik + improvement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Gruchala, 23, said her quick improvement was because of her renewed focus on the Olympics.

powered by  eTutor logo