"question officials" — Słownik kolokacji angielskich

question officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy pytania
  1. question czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The panel would also like to question several Israeli arms dealers and Israeli officials involved in the arms deal, an American official said.

powered by  eTutor logo