"put shoes" — Słownik kolokacji angielskich

put shoes kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's shoes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone buty
  1. put czasownik + shoe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She went back to the bed and sat down to put her shoes on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo