"put one's shoes" — Słownik kolokacji angielskich

put one's shoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś buty
  1. put czasownik + shoe rzeczownik
    Silna kolokacja

    She went back to the bed and sat down to put her shoes on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo