"buy shoes" — Słownik kolokacji angielskich

buy shoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup buty
  1. buy czasownik + shoe rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is no point asking how to buy shoes for their two children, she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo