"put one's sons" — Słownik kolokacji angielskich

put one's sons kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's son
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś synowie
  1. put czasownik + son rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If they'd lived in the same town he might have been able to help this woman to put her son on the right track.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo