"put one's son" — Słownik kolokacji angielskich

put one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś syn
  1. put czasownik + son rzeczownik
    Silna kolokacja

    If they'd lived in the same town he might have been able to help this woman to put her son on the right track.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo