"put one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

put one's eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś oko
  1. put czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I did not know where to put my eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo