"put flowers" — Słownik kolokacji angielskich

put flowers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone kwiaty
  1. put czasownik + flower rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some people had put flowers on the street to mark the site of the shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo