"pursue ways" — Słownik kolokacji angielskich

pursue ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: pursue one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścigaj drogi
  1. pursue czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "What they are talking about is the right to pursue their own way of life," she said.

    Podobne kolokacje: