"pursue one's way" — Słownik kolokacji angielskich

pursue one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścigać czyjś droga
  1. pursue czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "What they are talking about is the right to pursue their own way of life," she said.

    Podobne kolokacje: