"pull off one's shoes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować się czyjś buty
  1. pull czasownik + shoe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He sat on the edge of the mattress and pulled off his shoes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo