ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull duty" — Słownik kolokacji angielskich

pull duty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij za obowiązek
  1. pull czasownik + duty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'd be spending more time in the building than somebody who has to pull duty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo