ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"public spectacle" — Słownik kolokacji angielskich

public spectacle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne widowisko
  1. public przymiotnik + spectacle rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Are you trying to make a public spectacle of us?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo