"public sentiment" — Słownik kolokacji angielskich

public sentiment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastroje społeczne
  1. public przymiotnik + sentiment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Deny everything, but let the public sentiment take its course.