"public representative" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny przedstawiciel
  1. public przymiotnik + representative rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The city corporation is run by a joint staff of elected public representatives and government officials.