PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public reaction" — Słownik kolokacji angielskich

public reaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna reakcja
  1. public przymiotnik + reaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You've been watching the public reaction for the past several days.