"public objection" — Słownik kolokacji angielskich

public objection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny sprzeciw
  1. public przymiotnik + objection rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These soldiers' public objections are only the latest signs of rising tension within the ranks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo