"strong objection" — Słownik kolokacji angielskich

strong objection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważny sprzeciw
  1. strong przymiotnik + objection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After strong objections, these questions were not used in scoring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo