"objection" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objection rzeczownik

objection + czasownik
Kolokacji: 14
objection comes • objection raises • objection arises • objection seems • objection applies • ...
czasownik + objection
Kolokacji: 32
raise objections • voice one's objections • overcome objections • make no objection • meet objections • ...
przymiotnik + objection
Kolokacji: 85
strong objection • main objection • conscientious objection • religious objection • strenuous objection • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. strong objection = poważny sprzeciw strong objection
2. main objection = główny sprzeciw main objection
3. conscientious objection = odmowa służenia w armii ze względów religijnych lub moralnych conscientious objection
4. religious objection = religijny sprzeciw religious objection
5. strenuous objection = zdecydowany sprzeciw strenuous objection
6. moral objection = moralny sprzeciw moral objection
7. serious objection = poważny sprzeciw serious objection
8. major objection = główny sprzeciw major objection
przyimek + objection
Kolokacji: 12
despite objections • of objections • with objections • to objections • without objection • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.