PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public list" — Słownik kolokacji angielskich

public list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna lista
  1. public przymiotnik + list rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To prevent fraud in central tabulation, there has to be a public list of the results from every single polling place.