"public judgment" — Słownik kolokacji angielskich

public judgment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne orzeczenie
  1. public przymiotnik + judgment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But to a great degree," he acknowledged, "the public judgment and perception was otherwise."

    Podobne kolokacje:

podobne do "public judgment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public judgment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik