"good judgment" — Słownik kolokacji angielskich

good judgment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre orzeczenie
  1. good przymiotnik + judgment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Here they are both using their good judgment to come up with the same result."

    Podobne kolokacje: