PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

public dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna dialog
  1. public przymiotnik + dialogue rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Politicians are often involved in public dialogue with religious groups.