"public consciousness" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna świadomość
  1. public przymiotnik + consciousness rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At a certain point, ideas simply enter into the public consciousness.