PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"public ceremony" — Słownik kolokacji angielskich

public ceremony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna ceremonia
  1. public przymiotnik + ceremony rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The song is often heard at public ceremonies and on the radio in Israel.

powered by  eTutor logo