PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public broadcasting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne nadawanie
  1. public przymiotnik + broadcasting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Is it being done to somehow force public broadcasting into some kind of retreat?"

podobne do "public broadcasting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public broadcasting" po angielsku

rzeczownik