ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"provide comments" — Słownik kolokacji angielskich

provide comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz komentarze
  1. provide czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The campaign will provide full comment once that analysis is completed."

    Podobne kolokacje: