ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"promote an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj nadejście
  1. promote czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To promote effective approaches to learning in relation to the above.

powered by  eTutor logo