"prohibit officials" — Słownik kolokacji angielskich

prohibit officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaż urzędnikom
  1. prohibit czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The act also prohibits certain officials from standing for the House of Commons.

powered by  eTutor logo