"previous book" — Słownik kolokacji angielskich

previous book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzednia książka
  1. previous przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As in the previous books, we get a great deal of information about art history.

    Podobne kolokacje: