"press one's way" — Słownik kolokacji angielskich

press one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa czyjś droga
  1. press czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They pressed their way through the guests to the hallway.

    Podobne kolokacje: