"press book" — Słownik kolokacji angielskich

press book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka prasowa
  1. press rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also designed the posters for the film and illustrated the press book.

    Podobne kolokacje: