BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"present government" — Słownik kolokacji angielskich

present government kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny rząd
  1. present przymiotnik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think the present Government has a lot to answer for.

powered by  eTutor logo