BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"present crisis" — Słownik kolokacji angielskich

present crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny kryzys
  1. present przymiotnik + crisis rzeczownik
    Silna kolokacja

    I think the present crisis will be a test for all of us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo