"present character" — Słownik kolokacji angielskich

present character kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny charakter
  1. present przymiotnik + character rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By that fall, the school had taken on its present character of a completely co-educational school for students in grades 7 through 12.

powered by  eTutor logo