"preferred sport" — Słownik kolokacji angielskich

preferred sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć sport
  1. preferred przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even though he had gotten a head start, Tanaka couldn't be in much better shape, since his preferred sport was swimming.

powered by  eTutor logo