"preferred" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

preferred przymiotnik

preferred + rzeczownik
Kolokacji: 107
preferred stock • preferred method • preferred share • preferred candidate • preferred choice • preferred term • preferred option • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. preferred stock = akcje uprzywilejowane preferred stock
2. preferred method = woleć metoda preferred method
3. preferred share = akcja uprzywilejowana preferred share
5. preferred choice = woleć wybór preferred choice
6. preferred term = woleć termin preferred term
7. preferred option = preferowana opcja preferred option
8. preferred way = woleć droga preferred way
9. preferred position = preferowana pozycja (reklamy) preferred position
10. preferred form = woleć forma preferred form
11. preferred habitat = woleć siedlisko preferred habitat
12. preferred route = woleć trasa preferred route
13. preferred mode = woleć tryb preferred mode

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.