"preferred setting" — Słownik kolokacji angielskich

preferred setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć ustawienie
  1. preferred przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Low is the preferred setting for all-day cooking; high generally completes cooking in three to six hours.