ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"post is eliminated" — Słownik kolokacji angielskich

post is eliminated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta jest wyeliminowana
  1. eliminate czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We're not looking at anybody losing their jobs," she said, but some posts will be eliminated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo