"popróbować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popróbować" po polsku — Słownik angielsko-polski

popróbować

czasownik
  1. try *****
    • posmakować, popróbować [TRANSITIVE]
      Try this soup - isn't it too salty? (Posmakuj tej zupy - nie jest za słona?)
      I didn't even have the chance to try your cake. (Nawet nie miałem okazji, żeby posmakować twojego ciasta.)