"place the bag" — Słownik kolokacji angielskich

place the bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż torbę
  1. place czasownik + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She placed the bag on the table next to the bed.

    Podobne kolokacje: